+31 (0)6 33043496 info@ikzegstop.eu

Over Ik zeg stop

IK ZEG STOP staat voor daadkracht, hulpvaardigheid en optimisme. Het omvat een visie waarin ik ervan overtuigd ben dat iedereen recht heeft op hulp. En dat die hulp snel, degelijk en makkelijk toegankelijk moet zijn. Dat kinderen en jongeren het recht hebben om fouten te maken en daar van te leren. Omdat ze nu eenmaal in een wereld leven die steeds ingewikkelder wordt. Een wereld waarin ze online en offline moeten leren om zich staande te houden.

Met vallen en opstaan.

Ik heb een duidelijk doel voor ogen. Vallen en opstaan hoort bij het leven. Door preventie probeer ik ervoor te zorgen dat de kinderen en jongeren waarmee ik werk minder hard vallen en weer sneller kunnen opstaan. En als dat opstaan moeizaam verloopt of zelfs helemaal niet lukt, ben ik er nog steeds om te helpen. Om te luisteren naar wat er is gebeurd en naar wat het kind of de jongere nodig heeft. Ik ben er om vragen te beantwoorden, om tips te geven en om concrete oplossingen te bieden.

Ik ben er voor ieder kind en iedere jongere, maar ook voor iedere (groot)ouder, opvoeder, leerkracht of andere betrokkene die te maken krijgt met pesten, cyberpesten, online (seksueel) misbruik of andere vormen van online agressie (zoals phishing of WhatsApp-fraude). Maar dat doe ik uiteraard niet alleen. Als professioneel hulpverlener vind ik het belangrijk om de grenzen te erkennen van mijn eigen kunnen. Daarom maak ik gebruik van een uitgebreid netwerk van hulpverlenende instanties die verder gaan waar het voor mij stopt. Professionals die net zoals ik hun eigen expertise inbrengen om slachtoffers te helpen bij het opstaan na hun val.

IK ZEG STOP tegen pesten, agressie en geweld, online en offline! In welke vorm dan ook.

En jij?

Individuele en groepstrainingen weerbaarheid en zelfverdediging voor kinderen en vrouwen