+31 (0)6 33043496 info@ikzegstop.eu

IK ZEG STOP helpt bij pesten (individueel of in groep)

Samen tegen pesten
Werken aan een positief groepsklimaat

Coole Kikker training
Assertiviteitstraining

Aanpakken van Meidenvenijn binnen een groep

Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die worden behandeld in de gastlessen en trainingen (individueel en in groep).

Klik op Download voor een volledig overzicht van de gastlessen (groep) in het kader van pesten.

Individueel

Wordt jouw kind gepest? Word jij gepest? Of pest jij anderen en wil je daarmee stoppen?
Wil je dat het pesten ophoudt en het niet verder uit de hand loopt?

Wil je ontdekken hoe je door je houding en uitstraling al heel wat problemen kan voorkomen?

Neem dan contact op. Samen zorgen we ervoor dat er iets veranderd. Eerst praten we samen over wat er precies aan de hand is. Daarna gaan we samen vaststellen wat jij wil veranderen. En daarmee gaan we aan de slag. Niet alleen met praten, maar met leuke oefeningen en spelletjes. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met de Coole Kikker.

Op school

Bij de inzet van erkende interventies en lesmaterialen wordt maatwerk geboden (op basis van leeftijd, doel van interventie, beschikbare tijd en budget). De lessen kenmerken zich door hun:

  • interactieve karakter
  • ruimte voor improvisatie (inspelen op concrete vragen en behoeftes van leerlingen)
  • afwisseling (theorie, oefeningen, spelletjes, muziek…)
  • actuele inzichten

Deze lessen worden vooral gegeven op basisscholen in groep 6, 7 en 8 (regio Midden- en Zuid-Limburg).

Buiten school

Op verzoek kunnen de lessen/trainingen worden ingezet bij interventies in (sport)verenigingen of buurthuizen. Dit wordt vooral gedaan voor het voorkomen of verhelpen van een negatieve groepssfeer, een pestcultuur of andere omstandigheden die de prettige omgang binnen de vereniging of omgeving benadelen.

Betrokkenheid van (groot)ouders en opvoeders

Op regelmatige basis worden informatiesessies georganiseerd voor ouders, grootouders en opvoeders. Naast algemene opvoedtips worden specifieke adviezen gegeven en handvaten geboden over sociale veiligheid thuis, op school, in de wijk… Op die manier wordt er opvoedingsondersteuning verleend om problemen te voorkomen, maar vooral ook om goed en adequaat te reageren als er (online) iets mis gaat.

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in Sittard (praktijkruimte). Op verzoek kunnen ze ook georganiseerd worden op school, in de wijk of in de vereniging. De invulling van de bijeenkomst wordt mede bepaald door de vragen en verwachtingen van de deelnemers. Tijdens en na de bijeenkomst wordt er ruimschoots tijd voorzien voor het stellen van vragen en het bespreken van concrete situaties.

Volgende informatiebijeenkomst:
afhankelijk van coronamaatregelen (locatie: kantoor Rijksweg Zuid 27 in Sittard)

Neem contact op voor meer informatie of aanmelden.